Garnslipp

Tusen takk for at du er interessert i mer informasjon om håndfarget garn fra mitt lille håndfargeri.

På grunn av stor etterspørsel etter håndfarget garn, og fordi håndfarging er så tidkrevende er det ikke mulig å ha håndfarget garn på lager til enhver tid. Derfor åpner jeg for bestillinger med jevne mellomrom, såkalte garnlipp.

Jeg har to ulike typer garnslipp.

Et garnslipp med ferdigfarget garn betyr at garnet er klart for å sendes ut rett etter bestilling, og at det er et begrenset antall hesper i hver farge. Slik har jeg ca 3-5 av i året.

Et forhåndsbestillingsslipp er et garnslipp hvor jeg åpner for at man kan bestille mange av fargene jeg farger fast på alle eller de fleste garnsortene jeg tilbyr. Dette avhenger også av tilgjengeligheten på garnbasene. Når jeg har mottatt bestillinger for 50-75 kilo garn stenger jeg slippet, og begynner å jobbe med bestillingene. Dette er tidkrevende, og kan ta fra 4-8 uker (avhengig av hvor mange helligdager det er, hvor komplekse bestillinger som har kommet inn osv). Jeg bruker å farge garnsort for garnsort, og sende fortløpende ut bestillinger som er komplette, så bestillinger som innholder den siste garnsorten jeg farger (eller mange ulike garnsorter) er de som blir sendt ut sist. Slike garnslipp har jeg 1-3 av i året. 

Følg med på Ninapetrina på Instagram/Facebook eller forsiden av nettbutikken for annonseringer om neste garnslipp.

Nina