RETTELSER

(Datert 01.02.2019)

Alle digitale versjoner kan oppdateres på Ravelry, under følger rettelser/errata for den trykkede boka.

BLONDEFALL
Mønsterdiagram 1 side 51:
På omgang 6, i boks 11 og 13 manglet det symboler for felling, lik de på omgang 14, boks 11 og 13.

FARGEBLOKKSJALET
Side 62:
«Slik strikker du opp kanten rundt alle sidene av sjalet samtidig: Begynn med maskene fra modul 5, fra rettsiden i sjalets venstre side. Strikk alle disse maskene rett. På slutten av pinnen plukker du opp 1 maske pr rille langs kanten av modul 4 og strikker disse rett.

Vend strikketøyet 90 grader og strikk rett over alle maskene fra modul 4 også.»

MAROKKOBLUSE
Side 83:
«Strikk glattstrikk til ermet måler 29 (29) 28 (28) 28 (28) cm eller ønsket lengde minus 16 cm. Bytt til farge 1 og fell halvparten av maskene ved å strikke 2 rett sammen. Bytt til pinne 2,5 mm og strikk 16 cm vrangbord.»

SKUMRING / NIGHTFALL


Manglende avsnitt helt på slutten av seksjonen om raglan og forkortede rader, side 90:

«Strikk de følgende 2 radene (1, 2, 3, 4, 5,) (5, 6, 7, 8, 8) (9, 9, 10, 10, 11) ggr:
Rad 1 (RS): LDM, *strikk r til 1 m før MM-a, ØK1V, 2r, ØK1H*, gjenta *-* for MM-b, MM-c og MM-d, strikk 5r forbi siste DM, snu, = 8 m økt.
Rad 2 (VS): LDM, strikk vr til MM-a, 5vr forbi siste DM, snu.»